Hoe werkt een beëdiging bij de rechtbank?

Als eendagsbabs moet je benoemt en beëdigd worden door de rechtbank van de gemeente waar het huwelijk plaats gaat vinden. Je wordt beëdigd voor één dag en daarbij dus maar voor één huwelijk. Hieronder lees je hoe zo’n beëdiging werkt.

Bruidspaar meldt de trouwambtenaar bij de gemeente

Allereerst moet het papierwerk in orde gemaakt worden door her bruidspaar en de trouwambtenaar voor de gemeente, voordat een trouwambtenaar beëdigd mag worden door de rechtbank. Deze procedure heb ik omgeschreven in mijn blog: Wat moet een BABS doen om een huwelijk te mogen voltrekken?

beëdiging rechtbank BABS trouwambtenaar Saskia trouwt 
rechter

Afspraak met de rechtbank

De afdeling huwelijkszaken van de gemeente neemt contact met de trouwambtenaar op voor het maken van een afspraak voor de beëdiging. Dit is vaak en vast moment in de maand; woensdagmiddag om 15.00 uur bijvoorbeeld. Op de website van jouw gemeente staat dit vaak omschreven.

Melding en legitimeren

Als je bij je afspraak in de desbetreffende rechtbank aankomt (de trouwambtenaar is natuurlijk ruim op tijd aanwezig) moet je je melden bij de balie, je legitimeert jezelf (met paspoort of identiteitskaart, rijbewijs volstaat niet). Je wordt vervolgens door de receptionist(e) naar de wachtruimte gewezen.

Aanwezigen

In de rechtszaal zijn een aantal mensen aanwezig: de rechter, griffier (ondersteuner van de rechter) en de trouwambtenaar. Soms is een beëdiging maar met één ambtenaar tegelijkertijd, maar soms wordt er in één ‘sessie’ wel drie keer een trouwambtenaar beëdigd. De trouwambtenaar mag ook gasten meenemen tijdens de beëdiging, soms gaat het bruidspaar bijvoorbeeld mee. Om achteraf samen de beëdiging te vieren met taart en champagne; het is toch een heugelijk moment!

beëdiging rechtbank BABS trouwambtenaar Saskia trouwt 
rechter

‘Dat verklaar en beloof ik’

De rechter leest vervolgens onderstaande tekst voor en vraagt of de BABS wilt antwoorden met: ‘Dat verklaar en beloof ik‘ of ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig‘.

dat verklaar en beloof ik rechtbank beëdiging Saskia trouwt
Artikel 16, lid 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

Tot slot

De trouwambtenaar heeft verklaart en belooft en tekent vervolgens een document waarop de beëdiging staat omschreven (inclusief namen van het bruidspaar). In bepaalde gemeente krijgt de trouwambtenaar dit document persoonlijk toegesuurd. In andere gemeenten stuurt de rechtbank het dergekijke fomrulier alleen naar de gemeente.

Als de beëdiging bij de rechtbank is voltooid, dan is de benoeming rond en mag het wettige huwelijk voltrokken worden door de trouwambtenaar. Dan mag de de trouwambtenaar in de pen gaan klimmen om de speech te gaan schrijven!